İş Güvenliği

Çalışan Hakları ve Yükümlülükleri

Çalışan Hakları ve Yükümlülükleri

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı, hem çalışan hem de işveren için tüm kayıpları minimuma indirir. İş yaralanmaları ve hastalıkları, işçilerin ve ailelerinin hayatının her alanını etkileyebilir.

• Yaşam kaybı,
• Ağrı ve acı,
• Gelir kaybı ve maddi refah kaybı,
• İlişkilerde stres,
• İş kaybı veya kariyer,
• Diğer sağlık bakım masrafları.

Ayrıca kendine olan özgüven düşüklüğü, zihinsel sağlık sorunları, diğer tıbbi problemler ve hasar görmüş ilişkilerden dolayı da çalışanlar etkilenebilir.

İŞVEREN;

Küçük bir işletme için bir yaralanma mali felaket anlamına gelebilir. Bir işletmenin maliyeti şunları içerir:

 • Üretim kayıpları
 • Çalışmayan ücretli maaşlar
 • İşçi tazminat sigortası masraflarının arttırılması
 • Ekipman veya makinelerin hasar görmesi
 • Yeni çalışanları işe alma ve / veya eğitme
 • Ürün kalitesinde ve işçi moralinde azalma
 • Yüksek ciro ve iş kaybı

İşyerindeki yaralanmalar, hastalıklar ve ölümlerin maliyeti  işçilerin tazminat sigortasının maliyetinden daha fazladır. Bu masraflar söz konusu olduğunda bu,  buzdağının sadece görünen yüzü olabilir.

Bununla birlikte çalışanların da yasal hakları vardır;

Bir çalışan olarak, aşağıdakiler için yasal bir hakka sahipsiniz:

 1. Güvenli  ve sağlıklı bir işyeri
 2. İşvereninizden tehlikeli durumları düzeltmesini istemek
 3. İşyerinde meydana gelebilecek tehlikelerle ilgili şikayette bulunmak
 4. İSG toplantılarına katılmak.
 5. Sağlık ve güvenlik haklarınızı kullandığınız için ayrımcılığa maruz kalmamak. İşvereniniz, sağlık ve güvenlik haklarınızı kullandığınız için sizi kovamaz.
 6. Ciddi derecede zarar tehlikesine sokan işi reddetmek. Güvensiz işi reddetmeden önce, işvereninizin tehlikeyi ortadan kaldırmasını ve başka bir görevi kabul edeceğini açıkça belirtmesini isteyin.

Çalışan Olarak Sorumluluklarınız

 1. İşyerindeki işyeri güvenliği ve sağlığı ile ilgili iş güvenliği uzmanlarının verdiği eğitimlere katılmak.
 2. Tüm resmi  güvenlik standartlarına uyun.
 3. Tüm yasal işveren güvenlik ve sağlık kurallarını ve yönetmeliklerini takip edin ve çalışırken gerekli koruyucu malzemeleri giyin veya kullanın
 4. Tehlikeli  koşulları işverene rapor edin
 5. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanın, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanın, keyfi olarak çıkarmayın ve değiştirmeyin.
 6. İşle ilgili yaralanma veya hastalıkları işverene bildirin ve derhal tedavi isteyin.
 7. İşyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapın.

İşveren Olarak Sorumluluklarınız

 1. Ciddi tehlikelerden uzak bir işyeri temin etmek
 2. İSG standartlarına uymak
 3. Çalışanların güvenli alet ve ekipmanlara sahip olduklarından ve kullandıklarından emin olmak. Bu ekipmanı düzgün bir şekilde muhafaza etmek.
 4. Çalışanları olası tehlikeler konusunda uyarmak için renk kodları, posterler, etiketler veya işaretler kullanmak
 5. Çalıştırma prosedürlerini oluşturmak veya güncellemek ve çalışanlara güvenlik ve sağlık gerekliliklerini izlemek için bunları iletmek.
 6. Tıbbi muayene ve eğitim sunmak.
 7. İşle ilgili yaralanmalar ve hastalık kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları ilgili kurumlara göndermek
 8. Atıf yapılan ihlalleri atıfta belirtilen sürenin sonuna kadar düzeltmek ve bunları belgelemek.

İş Kanununa Göre Çalışanın Yükümlülükleri

Çalışana Disiplin Cezaları

Bu durumda ayrıca çalışana işveren tarafından disiplin cezası uygulanabilirZira iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymamak, aynı zamanda disiplin suçu niteliği taşır. Ancak iş ilişkisinde işverenin işçiye disiplin cezası verebilmesi için bu cezaların hangi disiplin suçu karşılığında verileceğinin açıkça önceden işçi tarafından kabul edilmiş bir metinde yer alması gerekir. Bu metin, iç yönetmelik, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi olabilir. Disiplin cezalarının en ağır sonuç doğuranı iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle derhal feshidir. Zira bu halde işçinin kıdem tazminatına hak kazanması da mümkün değildir.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine aykırı davranan işçinin iş sözleşmesini İş Kanununun 25/II-ı bendine dayanarak haklı nedenle derhal feshetmesi mümkündür. Zira anılan hükümde sadece iş güvenliğinin işçinin kusuruyla tehlikeye düşürülmesi yeterlidir ve buradaki kusurun derecesi de önemli değildir. Bunun gibi, işçinin sadece kendi güvenliğini tehlikeye düşürmesi de işverenin derhal fesih hakkının doğması için yeterli sayılmaktadır. Bu nedenle çalışanların da hem kendi yaşam ve vücut bütünlüklerinin korunması için hem de aynı güvenceyi iş arkadaşları için sağlayabilmeleri için alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun davranmaları gerektiğini açıkça belirtmek gereklidir.

Kaynak: Online İSG Eğitimleri‘ndenizin alınarak yayınlanmıştır.

author-avatar

Çağrı Tasarım Hakkında

ÇAĞRI TEKNOLOJİ olarak, kurulduğumuz 2003 yılından bu yana beklentilerinize yanıt veriyoruz. Hedefimiz, sizlere harika bir müşteri deneyimi ve olağanüstü değere sahip hizmetler sunmaktır. ÇAĞRI TEKNOLOJİ Web Tasarım, Reklam Danışmanlık sektöründeki 20 yılı aşkın deneyimi ile beklediğinizden de fazlasını ortaya koymak için üstün çaba sarf ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir