KKD

Kişisel Koruyucu Donanım nedir?

Kişisel Koruyucu Donanım nedir?

Kişisel Koruyucu Donanım çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan ekipmanlardır.

Kişisel Koruyu Donanım nedir?

Geniş anlamı ile kişisel koruyucu donanım çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar olarak tanımlanmıştır.

Kişisel Koruyu Donanımlarda Kategoriler

Kategori-0 

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-0 olarak sınıflandırılır.

Kategori-I

Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-I olarak sınıflandırılır.

Kategori-I’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, üreticinin sorumluluğu alarak, AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.

Kategori-II

Kategori-I ve Kategori-III’ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-II olarak sınıflandırılır.

Kategori-II’ye dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş tarafından model kişisel koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesi düzenlendikten sonra, üretici tarafından AT uygunluk beyanı düzenlenmesi esasına göre yapılır.

Kategori-III 

Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan, karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar Kategori-III olarak sınıflandırılır.

Kategori-III’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş tarafından model kişisel koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesinin düzenlenmesini takiben, AT tip incelemesini yapan veya üretici tarafından seçilen farklı bir onaylanmış kuruluşun aynı Yönetmeliğin altıncı veya yedinci bölümlerinden birine uygun olarak üretilen kişisel koruyucu donanımların ya da üretim sisteminin kalite kontrolü süreçlerinin uygulanmasının ardından, üreticinin AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.

İşitme Koruyucu Donanımlar

 

 • İşitmeyi koruyan tüm donanımlar   (kulak içine ve dışına takılanlar) : Kategori II
 • Suyun kulağa girmesini önleme amaçlı, yüzücüler için kulak tıkaçları: KKD Değil

 

Göz Koruyucu Donanımlar


 

 • Tüm göz koruyucuları ve filtreleri : Kategori II
 • Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri : Kategori III
 • İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri : Kategori III
 • Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri: Kategori III
 • Yüzme ve/veya dalgıç gözlük ve maskeleri : Kategori I 
 • Her türlü kayak gözlükleri (düzeltici olanlar hariç) : Kategori I
 • Düzeltici güneş gözlükleri dahil,   düzeltici gözlükler. Açıklama: Güneş ışığı dışında koruma sağlayan (Örneğin: darbe, aşınma, fırlamaya karşı) düzeltici gözlükler, sadece koruyucu özelliklerine göre söz konusu riske karşılık gelen KKD kategorisine göre sınıflandırılır.  Korumanın türüne bağlıdır :  Koruma özelliği bakımından kişisel koruyucu donanım, diğer özellikleri bakımından tıbbi kullanım alanına girmektedir
 • 2 ve 3 tekerlekli motorlu araçlar için tasarlanmış ve üretilmiş baret siperlikleri : KKD Değil.

 

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruyucu Donanımlar

 

 

 • Yüksekten düşmeye karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş, özel veya mesleki kullanım için (yüksekte çalışma, tekneden düşme, dağcılık, kaya tırmanma, mağaracılık v.s.) tüm koruyucu donanımlar. Bu kategori yüksekte ve destekli çalışma (emniyet kuşağı, bacak bantları, kemerler v.b.) donanımını da kapsar : Kategori III
  Açıklama: Bu donanım emniyet kuşağı (bacak bantları, omuz bağları v.s.) ile yapı veya kaya yüzeyinin dâhili bir parçasını oluşturan bağlama (anchorage) noktaları hariç, kişiyi yapıya bağlama amaçlı tüm aksesuarları da kapsar. Örneğin:

  • Mesleki kullanım için, ucu kancalı halat (lanyard), seyyar düşme engelleyicileri, karabinalar, enerji soğurucular, bağlayıcılar, bağlama noktaları v.s.
  • Dağcılık, kaya tırmanması ve mağaracılık için; hareketli dağcılık halatları, askılar, bağlayıcılar (tırmanma karabinaları), halat kenetleyicileri, takozlar, kaya çapaları, buz çapaları, bağlama noktası olarak görev yapan buz araçları vb.
  Not: Kategorizasyon, donanımın birleştirilmesinin fabrikada yapılmasından ya da kullanıcının kendisi (işveren) tarafından yapılacak olmasından etkilenmez (örneğin ikili kancalı bağlantı halatları ).
 • Yapının ya da kaya yüzeyinin dahili bir parçasını oluşturan bağlama noktaları Örnek: EN 795:1996’ya göre A, C ve D sınıfı bağlama aletleri : KKD Değil.
 • Yüksekteki konumlara giriş ve çıkışlar için donanımlar (vinç sandalyesi, hız kontrol sistemi olmayan desandreler v.s): KKD Değil.
 • Tırmanma, kaya tırmanma, mağaracılık donanımları (çekiçler, hız kontrolü olmayan desandreler, ip tırmanma donanımları) : KKD Değil.
 • Paraşütler, yamaç paraşütçüleri, planörler v.s ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş ve tasarlandıkları amaç dışında kullanılamayacak destek donanımı (emniyet kuşağı v.s.)   : KKD Değil.
 •  Acil durum paraşütleri : KKD Değil.
 • Spor kaskları dahil tüm baretler : Kategori II

 

Kafa Koruyucu Donanımlar


 

 • Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler : Kategori III
 • Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler: Kategori III
 • Başın derisini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş başlıklar : Kategori I
 • Yarış kaskları dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş  baretler. KKD Değil.Not: Araba yarışı kaskları kapsam dışında değildir ve Kategori II’dir. 
 • Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri tarafından kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş miğferler : KKD Değil

 

Yüz Koruyucu Donanımlar


 

 • Tüm donanımlar : Kategori II
 • Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar : Kategori III
 • Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar : Kategori III
 • Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar : Kategori III
 • Yarış siperlikleri dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerinin, baretle birlikte kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiş siperlikler : KKD Değil

 

Vücut Koruyucu Donanımlar


 

 • Özel koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
  Açıklama:
  Bu kategori aşağıdakileri de kapsar:
  -Dalgıç elbiseleri ve su kayağı için koruyucu giysiler vb. spor aktiviteleri için kullanılan koruyucu giysiler
  -Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri harici kullanım için kurşun geçirmez elbise (örneğin özel güvenlik görevlileri)
  -Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri hariç kullanım için bulaşıcı etkenlere karşı koruyucu giysiler
 • Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 • Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/ veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 • Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 • Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
  Not: Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını belirtecektir.
 • Atmosferden tam yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 • Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava şartlarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori I
 • Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori I
 • Kullanıcıları 50 oC’yi geçmeyen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere, sıcak parçaların işlenmesinden doğan risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar :Kategori I
 • Kurşun geçirmez giysi ve yelek, biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruyan giysi dahil Silahlı Kuvvetler ve Emniyet güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : KKD Değil
  Açıklama: silahlı kuvvetler ile emniyet güçleri haricinde kullanılan ve yukarıda belirtilen giysiler KKD’dir ve koruma sağladıkları riskin türüne göre kategorize edilirler
 • Özel kullanım için olağanüstü veya aşırı olmayan hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : KKD Değil
 • Üniforma dahil normal giysi ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarları veya spor kıyafetleri ve/veya aksesuarları (özel koruma sağlamayan) : KKD Değil
 • Yüksek görünürlülük sağlayan giysi : Kategori II
 • Yüksek görünürlülük sağlayan aksesuarlar (örneğin yansıtıcı çıkartmalar ve takılan aksesuarlar ) : Kategori II
 • Yüksek görünürlülük sağlayan araçlar (yansıtıcı anahtarlık, yansıtıcı ve/veya florasan malzemeli sırt çantaları) : KKD Değil

 

Solunum Sistemi Koruyucu Donanımlar


 

 • Katı aerosollara, sıvı aerosollara ve gazlara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.
  Atmosferden tam bir yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.
  Dalış yapmak için kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar : Kategori III
  Not: Üretici, donanımın temel koruyucu özelliklerini, koruma süresini veya etkin korumanın bitiş tarihini belirtmek zorundadır.
 • Silahlı Kuvvetler veya Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar : KKD Değil
 • Ameliyat Maskeleri : KKD Değil 
  Not: Maskeler, kullananı mikrop veya virüs enfeksiyonlarına karşı koruması durumunda, Kategori III’te yer alırlar. (Tıbbi kullanım ve kişisel koruyucu donanım)
 • Suyun burna girmesini engellemek üzere yüzücüler için tasarlanan burun tıkaçları : KKD Değil

 

Ayak/Bacak Koruyucu Donanımlar


 

 • Ayak ve bacağı korumak ve kaymayı engellemek üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar ve/veya (sabit ve ayrılabilir) Aksesuarlar : Kategori II
  Not: Statik elektriğe karşı korunma bu kategoride değerlendirilir çünkü bu donanımlar potansiyel patlama riskinin olduğu çevrelerde kullanılmaktadır 
 • Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 • Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 • Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 • Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sadece sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
  Not: Üretici ürününün neye karşı koruma sağladığını ve ne kadar süre koruduğunu belirtecektir.
 • Vücudun hayati bölümlerini etkilemeyen ve etkilerinin geri dönüşü olmayan doku zedelenmelerine yol açmadığı küçük darbelere ve titreşimlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş spor malzemesi (özellikle spor ayakkabıları) ve/veya (sabit veya ayrılabilir) Aksesuarlar : Kategori I
  Not: Sporda kullanılan tekmelikler (örn: futbol veya hokey için) ve koruyucu donanımlar, küçük darbelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmadıkça genellikle Kategori II’dir.
 • Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori I
 • Özel amaçlı kullanımda hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere üretilmiş ve tasarlanmış donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : KKD Değil
 • Biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma sağlayan donanımlar da dahil Silahlı Kuvvetler veya Güvenlik Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : KKD Değil
 • Yürürken, koşarken v.s. darbe emen veya iyi bir tutunma veya denge sağlayan bazı ayakkabılar özellikle spor ayakkabıları. Bu hususlar rahatı artırıcı olarak değerlendirilir : KKD Değil
  Not: Futbol ve koşu ayakkabıları bu gruba dahildir.

 

El/Kol Koruyucu Donanımlar


 

 • Kolu ve/veya eli korumak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş bütün donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori II
  Not: Eldivenler, parmaksız eldivenler, parmakları birleşik eldivenler, sadece parmakları veya avuç içini koruyan giysiler dahil eli veya elin bir kısmını koruyan tüm koruyucular .
 • Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 • Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.  İtfaiyecilerin donanımları dahil : Kategori III
 • Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
 • Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori III
  Not: Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını belirtecektir.
 • Mesleki olarak kullanılan zayıf temizlik malzemelerine (bulaşık, temizlik v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori I
 • Etkileri yüzeysel mekanik hareketlere (dikişte iğne batması, bahçe işleri, kirli işler, spor (boksta kullanılan torba eldivenler dahil) v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori I
 • Mesleki kullanımda, 50 oC’yi geçen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere ve olağanüstü soğuk hava koşullarına maruz bırakmayan, sıcak parçaların mesleki olarak işlenmesinden doğan ısı ve risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : Kategori I
 • Hasta çevresinde tıbbi kullanım için eldivenler ve parmak koruyucuları : Korumanın türüne bağlıdır. Not: Koruma özelliği bakımından kişisel koruyucu donanım, diğer özellikleri bakımından tıbbi kullanım alanına girmektedir.
 • Özel kullanımda su, sıcak, soğuk, nem ve olumsuz atmosferik koşullara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş eldivenler : KKD Değil
 • Biyolojik kirlenme ve iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma sağlayan donanımlar dahil, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar : KKD Değil
 • Boks eldivenleri : KKD Değil
  Not: Torba eldivenler Kategori I’dir
 • Dalgıçlar için kuru eldivenler : Kategori II

 

Kurtarma Donanımları

 

 • Hayata döndürme maskeleri: Eğer maskenin yapay hava beslemesinin yanı sıra cankurtaran için koruyucu : Korumanın Türüne Bağlıdır . (örneğin kurtarılanın ağzıyla temastan koruma) fonksiyonu var ise KKD’dir.
 • Eğer kurtarıcı donanım kazaya uğramadan önce giyilirse ise KKD’dir. Örnek: Vücut ısısını korumak için suya girmeden önce giyilen dalgıç elbisesi KKD’dir.  Korumanın Türüne Bağlıdır.
 • Eğer kurtarma donanımı kaza meydana geldikten sonra kullanılıyorsa KKD değildir.  KKD Değil
  Örnek: Ulaşılamayan bir yerden bilinci yerinde olmayan birini kurtarmak için kullanılan halat vb.

 

Motosikletçi Donanımları

 

 •  Elektriksel risklere karşı koruyucu donanımlar yukarıda verilmiştir. KKD Değil
  Not: Tehlikeli voltaj; Alternatif akımda 50 volt, doğru akımda 75 volta eşit veya daha yüksek voltaj demektir.
 •  Profesyonel amaçlı kullanımlarda yalnızca iklim koşullarına karşı koruma sağlayan motosikletçi elbisesi ya da (eldiven, bot gibi) ek koruyucu malzemeleri : Kategori I
 •  Ek koruma sağlanması gereken durumlarda kullanılan (örneğin hava yastığı, sırt, el, kol veya bacaklar için darbe koruyucuları, dirsek veya omuzlar için tampon, kesilmelere ve aşınmalara karşı koruyucular) motosikletçi elbisesi ya da ek koruyucu malzemeler (eldiven, ayakkabı gibi) : Kategori II

Kaynak: www.nedenisguvenligi.com‘dan izin alınarak yayınlanmıştır. Kaynak Sahibi: Hüseyin KARACA – KKD Uzmanı (NİG Akademi)

author-avatar

Çağrı Tasarım Hakkında

ÇAĞRI TEKNOLOJİ olarak, kurulduğumuz 2003 yılından bu yana beklentilerinize yanıt veriyoruz. Hedefimiz, sizlere harika bir müşteri deneyimi ve olağanüstü değere sahip hizmetler sunmaktır. ÇAĞRI TEKNOLOJİ Web Tasarım, Reklam Danışmanlık sektöründeki 20 yılı aşkın deneyimi ile beklediğinizden de fazlasını ortaya koymak için üstün çaba sarf ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir